Verktyg

Genom vår långa och omfattande erfarenhet av profilextrusion, så ingår detta levande hantverk som en viktig del. För många ”hjärtat” i en produktionslinje. Tills skillnad mot formsprutning med ständiga ”closed-loop-system” så innebär extrusion av oändliga längder att materialet i steg och med yttre påverkan skall finna sin slutliga produktform. Vid dysan/verktygets utlopp skall smältan möte en miljö som kan vara förändrad från dag till dag. Luftfuktighet, temperatur, kyl-vatten

Detta har förändrats genom åren men trots allt finns fortfarande idag, trots central-styrningar och optimeringsprogram ändå hantverkarens kunnande och kvalitet kvar som en viktig om inte viktigaste komponenten.

Verktygsproduktion

Profil och verktygsproduktion

Det finns flera sätt att välja på när man behöver en profil. Ett är att själv köpa verktyg och maskin och börja producera. Ett annat att ta fram och köpa ett verktyg och låta någon köra legotillverkning. Ett tredje är att låta oss ta fram profilen från början till slut. Vi kan rekommendera och rådge er på det för dig lämpligaste sätt.

Konsultera oss!

För er som inte själva extruderar eller vill starta produktion. Vi åtar oss också uppdrags-extrudering av profiler och liknande produkter eller rekommenderar er kontakter med och kunniga för era produkter. Vi har nära samarbete med verktygsmakare och konstruktörer inom detta område.


Leverantörer