Silväxlare

Ett speciellt område är silväxlingen eller som vi hellre vill beteckna Smältafiltret har här sin absoluta fördel, och när den roterande detta – smältafilter. Det är just när plastsmältan skall ut i verktyg eller dysa och möte den externa miljön, som utrustningen skall vara speciellt koncipierad för att vara rätt preparerad. Vi är då i det sista skedet I detta under värme och där inte några förträngningar eller döda zoner får ha negativa effekter på smältan. Smältafiltret har här sin absoluta fördel, och när den roterande skivteknologin nu tar över och eventuellt tillsammans med en smältapump skonsamt fördelar smältan till den form som monterats sist i förloppet. I detta läge finns också möjligheterna att montera en viskositetsmätare för att därmed ständigt ha kontroll på materialets egenskaper.


Leverantörer