Rör

För extrutec avser vi med rör: Rörextrusion/Extrudex och rörextrusion/Mikrosan, d.v.s. maskinlinjer för extrudering av rör olika dimensioner från små tunnväggiga till stora tjockväggiga.

Vi arbetar med samarbetspartners med tillverkning av:


Leverantörer