Profil

För extrutec är profileringen; profilextrusion, d.v.s. extruderingen av profiler i alla tänkbara dimensioner från små slangliknande till stora plankor. Allt från medicinsk-tekniska och andra tekniska profiler, hyllprisskyltar, byggprofiler (homogena och skummade).

Vi arbetar med samarbetspartner med tillverkning av:


Leverantörer