Komponenter

För extrutec gäller inte bara att marknadsföra och sälja kompletta linjer. Där är en viktig del av vår verksamhet riktad på komponenter som finner användning i linjer för de produktionslinjer som levereras. Ibland vill man inte köpa komplett färdigt utan bygger Vi arbetar med samarbetspartner med tillverkning av dessa utrustningar ihop med olika komponenter som är kända eller som är Dessutom finns alltid behovet att bygga till med olika former av efterbearbetning och i möjligaste mån som in-line-funktion.

Här kommer produkter som:

Som vidare tillsats- och kringutrustningar:

Dessa har både en funktion enligt gällande säkerhetsföreskrifter, men samtidigt en möjlighet att registrera och säkerställa produktionsförlopp för att kunna åter- upprepa samma produktionsförlopp vid varje start.


Leverantörer