Elmia Polymer 21-24 april 2015

Årets stora begivenhet inom plast och gummi i landet är Elmia Polymer som pågår under tiden 21-24 april i Jönköping på Elmia-mässan.

Liksom alltid på plastmässorna så deltar vi på Extrutec med monter. Vi har en monter med storlek 12 x 4,5 meter centralt i hallen. Monter nummer A03:31.

I år är montern fylld med utrustningar för extrusionsbaserade tillverkningsprocesser. Liksom förra mässan 2012 har vi en livs levande extruder från Mikrosan i montern. Enkelskruv med storlek 60 x 36 D, avsedd för PE och PP material och kapacitet upp till 350 kg/h.

Vidare kommer vi att visa Sikoras program av mätutrustningar in line för rörformade runda produkter och med möjlighet att styra mängd och kvalitet. Väggtjocklek, ytter- och innerdiameter, ovalitet och excentricitet, liksom ytstörningar (förtjockningar och sjunkningar) i produkten. Både LASER och X-RAY finns i montern.

Eprotec visar en smältapump.

HSK visar handextruders för svetsning och andra handverktyg för värmning av polymerer.

Sikoplast med allt inom återvinning. Gneuss med filtrationssystem samt mätteknik av tryck och temperatur. Extrudex för anläggningar med koncentration på medicinska produkter och med Helibar.

Ny agentur presenteras också genom vårt nystartade samarbete med Corelco. Det handlar om korrugatorer för alla former av slangar och rörprodukter.

Vi har representanter från följande företag i montern under stor del av mässan:

- Mikrosan
- Sikora
- HSK
- Sikoplas
- Corelco
- Gneuss
- Eprotec
- Extrudex

Vi hälsar alla välkomna att besöka vår monter på ELMIA POLYMER 2015.

Bild: 2016-07/utstllarbanner-avlng.jpg