Extrudering

För extrutec avser vi med rör: Rörextrusion extrudex och rörextrusion mikrosan, d.v.s. maskinlinjer för extrudering av rör olika dimensioner från små tunnväggiga till stora tjockväggiga. För extrutec innebär folie- och plattextrusion; (extruderingen) av folie/film genom filmblåsning och plangjutning (cast film) i former från små påsfilmsprodukter till färdiga folier och plattor i bredder upp till 2 till 6 meter.

Extrudering

Behöver du hjälp med (Extrudering)

Härav tillverkas slut- produkter i form av bärkassar, säckar, lamineringsfolier, krympfolier, och när det gäller plattor; för termoformning för tekniska eller livsmedelsprodukter. För extrutec är profileringen; profilextrusion, d.v.s. extruderingen av profiler i alla tänkbara dimensioner från små slangliknande till stora plankor. För er som inte själva extruderar eller vill starta produktion. Vi åtar oss också uppdrags-extrudering av profiler och liknande produkter eller rekommenderar er kontakter med och kunniga för era produkter. Vi har nära samarbete med verktygsmakare och konstruktörer inom detta område.


Leverantörer